Vlakte zoeken is het zoeken  naar mensen met een hond die los door het bos loopt. De hond kan zich sturend dan wel zelfstandig door het bos bewegen en zoekt naar mensen die zitten of liggen of in andere houdingen behalve lopend of staand.

 

Deze discipline is erg leuk voor geleiders die niet dwars door het bos kunnen en een hond hebben die niet achter wild aan gaat.

De hond zoekt het slachtoffer of de slachtoffers op en laat dit middels een verwijzing (blaffen, bringselen of leegverwijzen) aan de geleider zien.

In eerste instantie wordt er getraind op verschillende situaties alvorens overgegaan wordt op het aanleren van de verwijzing.